Udløb fra Voer Å til Kattegat.

Af Preben Vejrum / 23/01/2024

Voer Å har et forløb på ca. 45 km og løber gennem det centrale Vendsyssel. Åen har sit udspring lige syd for Tidemandsholm ca. 5 km øst for Tårs og løber overvejende mod sydøst, syd om Østervrå og forbi herregården Ormholt; den passerer E45 nordøst for Flauenskjold, og fortsætter forbi Voergård og Præstbro til Voersaa, hvor den løber ud i Kattegat.

Voer Å er sejlbar i kano fra Skæve Bro i vest til Voersaa i øst, – en strækning på 22 km. Langs åen er der seks ophalingspladser med borde og bænke. Flere af pladserne har muldtoilet og shelters.

Ved pladsen i Præstbro er der en fin bålhytte og muldtoilet som friluftsglade turister kan gøre brug af.

En kanotur på Voer Å kan være total afstresning, idet man oplever naturens fred og ro og hurtigt glemmer tid og sted, når man sejler af sted.

Der er et rigt fugleliv langs åen. Strækningen gennem Rugtved Skov bliver kaldt “Vendsyssels Amazone” idet grenene hænger ud over åen og danner flere steder en tunnel.

Der er gode muligheder for at fange havørred i Voer Å. Havørredopgangen starter normalt i juni måned og gerne efter et stort regnskyl. Højsæson er normalt juli og august, men der kan fanges havørred gennem hele sæsonen. Der fanges hvert år enkelte laks.

Der er indført særregler for Voer Å for at sikre fiskebestanden.

  • Der må ikke hjemtages havørreder fra og med 16. januar til og med 30. april.
  • Der må max. hjemtages 3 havørreder om dagen, i perioden fra 1. maj til og med 15. november.
  • Det er ikke tilladt at fiske med rogn
  • Bækørred skal altid genudsættes uanset størrelse.
  • Der er opsat grønne pæle der markerer hvor der er fiskeret og røde pæle markerer hvor der er fiskeri forbudt.
  • Alt fiskeri i Voer Å er forbudt i havørredernes fredningstid. Fra 16. november til 15. januar – begge dage inklusive
  • Kort over Voer Å Sportsfiskerforenings fiskevand.

Alle regler, herunder regler om færdsel kan findes på www.voeraaspf.dk og på denne informationstavle.

Fiskekort: JC Fisk i Sæby. Fiskekortet gælder også til Dybvad Søpark